Rolą ojca jest działanie, żeby niczego nie zaniedbać...