Czasem człowiek potrzebuje przypomnienia tego, co proste i oczywiste