Wspinanie na drzewa, skakanie z drabiny i posługiwanie się nożem. Dlaczego pozwalam dzieciom na niebezpieczne zabawy i do czego one wszystkie prowadzą?