Co trzecie dziecko w Polsce pada ofiarą przemocy. Nie wszystkie umierają skatowane. Inne cierpią latami. Znasz je i Ty

Przez setki lat bicie dzieci było niezaprzeczalnym prawem rodziców. Można by nawet rzec, że kary cielesne były powinnością, nie tylko ojca czy matki,...